MENU
亚洲城» 党建文化» 支部组成» 管理二支部

管理二支部

支部简介:

管理二支部由条件保障处党员组成,共计15人ㄍ。设支部委员3名,其中支部书记1名,组织委员1名,宣传委员1名ㄍ。

支部委员:

C=/Users/MR.GAO/Desktop/支委照片/上传/机关二/机关二-书记-王松梅.jpg

支部书记 王松梅

C=/Users/MR.GAO/Desktop/支委照片/上传/机关二/机关二-组委-刘冰.jpg

组织委员 刘冰

C=/Users/MR.GAO/Desktop/支委照片/上传/机关二/机关二-宣委-石磊.jpg

宣传委员 石磊

支部党员(以姓氏笔画为序):

马少康 马建军 王成爵 王松梅 王佳宁 石磊 刘冰
孙帅 孙好勤 李诚 杨万深 张勇 陈长利 邵俊明
卓俊成            
             
             

 TOP <<
Baidu
sogou
>>